Výběr filtru při připojení na veřejný vodovod nebo studnu

Pitnou vodu 
odebíráte z:
Potřebujete 
odstranit:
Typ
 filtru:

Instalace:
 
  VEŘEJNÉHO 
  VODOVODU

- mechanické nečistoty

   Atlas SX

   Atlas DEPURAL

   Atlas HYDRA

   Cintropur NW
 


   do potrubí

   na/pod pult

   do potrubí

   do potrubí


- chlór

   Atlas SX

   Atlas DEPURAL

   Cintropur NW TE
 

   do potrubí

   na/pod pult

   do potrubí

- vodní kámen

   Atlas DOSAPROP

   Atlas MAG
 

   do potrubí

   do potrubí
   ZE STUDNY
- mechanické nečistoty

   Atlas SX

   Cintropur NW
 

   do potrubí

   do potrubí

- vodní kámen

   Atlas DOSAPROP

   Atlas MAG
 

   do potrubí

   do potrubí

- baktérie

   Atlas SX

   Atlas DEPURAL

   
Atlas HYDRA   pod pult

   na/pod pult

  do potrubí- dusičnany

   Atlas SX

   Atlas DEPURAL


   pod pult

   na/pod pult


Mechanické nečistoty, barva, zápach nebo chuť

 
· Zbarvení vody je většinou způsobeno přítomností organického materiálu, jehož původcem je rozkládající se vegetace. Nepříjemný zápach a chuť může vznikat v samotných zásobách vody, v průmyslových úpravnách vody při reakcích s chemikáliemi nebo v rozvodech vody. Koncentrace chloru vyšší než 500 mg / l ma za následek slanou chuť vody. Chuť a zápach "shnilých vajec" zapříčiňuje hydrogen sulfid. Vysoký obsah řas ve vodě může být původcem "rybího" nebo "kořenitého" zápachu vody. ·
Mechanický filtr v kombinaci s filtrem s aktivním uhlím dosahují vynikajících výsledků při odstraňování nežádoucího zápachu, chuti a zabarvení.


Chlor

· Chlorace je nejpoužívanější způsob dezinfekce vody. Dezinfekce je nezbytná pro odstraňování škodlivých bakterií ze zásob pitné vody. Při dávkování chloru do vody vzniká množství nových sloučenin. Reakcí chloru s organickým materiálem ve vodě dochází ke vzniku nebezpečných karcinogenních sloučenin trihalometanů. Čtyři hlavní trihalometanů jsou trichlormethan (chloroform), dibromochlórmetán, dichlórbromometán a bromoform. Výzkumy potvrdily souvislost mezi výskytem trihalometanů v zásobách pitné vody a rakovinou močového měchýře a tlustého střeva. ·
Filtry s aktivním uhlím jsou nejefektivnější při odstraňování chlóru, trihalometanů a jiných vedlejších produktů vznikajících při chlorací.


Bakterie

· Ne všechny bakterie přítomné ve vodě jsou škodlivé. Škodlivé bakterie, patogeny, zapříčiňují nemoci jako tyfus, dyzentérie, gastroenteritida, infekční žloutenka nebo cholera. Zásoby vody by měly být pravidelně testovány, zda nejsou kontaminovány biologickými patogeny. Při testování se zjišťuje přítomnost bakterie Escherichia Coli. Pokud je tato bakterie přítomna ve vodě spolu s vysokými obsahem dusičnanů a chloridů, obvykle to indikuje skutečnost, že voda byla kontaminována odpadem z kanalizace a připouští se přítomnost patogenních bakterií.
Bakterie jsou odstraňovány z vody mikrofiltrací nebo chemickou oxidací a dezinfekcí. Široce používaná metoda chemické oxidace a dezinfekce je chlorace.


Dusičnany a Dusitany

· V lidském těle v horním trávicím traktu jsou dusičnany redukovány na dusitany. Tato chemická reakce probíhá ve větším rozsahu u dětí než u dospělých z důvodu zásaditejšieho prostředí v horním trávicím traktu. Dusitan oxiduje hemoglobin na methemoglobin, což má za následek snížení schopnosti krve přepravovat kyslík. V určitých případech může po anoxií (nedostatek kyslíku) následovat i smrt. Dustitany rovněž vyvolávají rakovinu celého zažívacího traktu, jsou to karcinogenní.


Tvrdá voda

· Tvrdost vody je zapříčiněna ionty hořčíku a vápníku, které obohacují pitnou vodu v půdě. Tvrdá voda je důvodem tvorby vodního kamene. Vodní kámen snižuje životnost zařízení jako například pračky, myčky nádobí, vodovodní baterie, průtokové ohřívače nebo kotle. Nánosy vodního kamene snižují účinnost většiny energetických zařízení napájených tvrdou vodou. Vodní kámen tvoří bílé skvrny na vodovodních bateriích a různých chromových doplňcích.
Pro úpravu tvrdé vody pro domácnosti je nejvýhodnější použít přípravek Siliphos. Při dávkování přípravku zůstává koncentrace vápníku a hořčíku ve vodě stejná jako před úpravou, avšak nedochází k tvorbě vodního kamene v důsledku změny jejich vlastností.


Pesticidy

· Pesticidy se dostávají do vody jako odpad ze zemědělství. Pesticidy se většinou rozloží po splnění funkce, na kterou byly vyrobeny. Ke kontaminaci vody pesticidy dochází při nedostatečném rozkladu pesticidů v půdě.
Aktivní uhlí je nejefektivnější metoda odstraňování pesticidů.

 

Copyright © 1996 - 2016 VODNÍ FILTRY CZ l Sitemap